ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)
Karnataka Neeravari Nigam Limited
(A Government of Karnataka Undertaking)
A Concern for water

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2015. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಸಂದರ್ಶಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2670


ಶೀಘ್ರ ನೋಟ

ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು
  • ಭಾರತೀಯ ನದಿಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳು
  • ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
  • WRDO
  • ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  • www.kar.nic.in
  • www.indiawateweek.in

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ,
4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಡ,
ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿದಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.
Ph: 91-80-2228 3074 - 78.
Fax: 91-80-223 86015.
knnl@knnlindia.com