ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವಿಳಾಸ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ
1 ಶ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, GOK, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001. 19.08.2019
2 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಒಕೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 18.07.2018
3 Dr. ಇ.ವಿ.ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, GOK, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -560 001. 08.09.2020
4 ಶಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್. ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಜಿಒಕೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001. 30.09.2013
5 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001. 29.02.2016
6 ಶಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ಕಾರ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ GOK. ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001 06.08.2018
7 ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಕೆಇಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001 08.09.2020
8 ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 27.02.2017
9 Prof: ಎಂ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 23.08.2018
10 ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ನಂ .690, 9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು -570 017 30.08.2019