ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೆಂಡರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (AC-IWRM), 1/1, ಪ್ರಥಮ ಮಹಡಿ, ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಭವನ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560052
2 ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಫ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ